Member of Grand Investing Group
An toàn quỹ
 • Thành viên của Grand Investing Group
  thành nhập tại MIS
  Số đăng ký 84516 IBC 2016
  Số hiệu công ty: 84516
 • Tài khoản các ngân hàng lớn
  Quỹ tiền tách biệt Bảo vệ Số dư Âm
 • Spreads thấp từ 0.1 và hoa hồng giao dịch
  thấp
 • Lệnh được khớp bởi các ngân hàng đầu tư hàng đầu
 • Tất cả các phong cách giao dịch được chào đón

Hợp tác Với Nhà môi giới Ngoại hối Trực tuyến Hàng đầu

Nhận hoa hồng không giới hạn và xây dựng hệ thống kinh doanh của bạn như một trong những đối tác của chúng tôi! Chạm tới mục tiêu của bạn với những hỗ trợ đặc biệt và các công cụ tiếp thị từ chúng tôi.

Thư viện Xtream

 • Tin tức thị trường mỗi ngày
 • Bài viết Ngoại hối 
 • Phân tích mỗi ngày 
Tìm hiểu thêm

Tài khoản VIP

 • Giao dịch với spread chuẩn
 • Hoa hồng rất thấp
 • Nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu
Tìm hiểu thêm

Khuyến mãi Xtream

 • Thưởng 100% Credit
 • Thưởng Giao Dịch Joint Venture
 • Cuộc thị IB XtreamForex 2019
Tìm hiểu thêm

Trở thành Đối tác

 • Người giới thiệu dịch vụ
 • Đối tác vùng
 • Giải pháp White Lable
Tìm hiểu thêm

Bắt đầu Giao dịch Ngoại hối Trực tuyến với Xtreamforex

Trải nghiệm Giao dịch Ngoại hối Trực tuyến với Nhà môi giới Ngoại hối Tốt nhất và có được những lợi
thế với các điều kiện Giao dịch Ngoại hối đặc biệt.

Đăng nhập Thành viên Mở tài khoản thật